Claims

Reklamace se řídí   General Terms and Conditions e-shop.
Pro podání reklamace použijte  contact form  nebo zašlete reklamaci na e-mail   reklamace@kodis.cz.
Pro reklamaci jednotlivých elektronických jízdenek pořízených z bezkontaktní bankovní platební karty použijte tento  claim form.