Questions and Answers

help-d68c1845-8975-49ec-a90b-0152c77cff85-text
help-ec4963ad-ddfc-4fdb-ae64-1e7a4f910c83-text
help-44ce82fb-fdad-4b17-ba76-bead7739d912-text
help-64a2c46d-1c8a-4cc6-8a6b-7e5402039716-text
Přihlášení do nového e-shopu proveďte pomocí e-mailové adresy, kterou jste měli přiřazenu k Vašemu účtu v původním e-shopu, nikoliv pomocí původního uživatelského jména. Přihlašovací heslo se nezměnilo. V případě problémů s přihlášením, prosím, kontaktujte naši Podporu E-shopu ODIS. V e-shopu naleznete své přiřazené karty a zakoupené kupóny.

Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava jsme spustili žádanou novinku – nosič dlouhodobých časových jízdenek ODIS v mobilním telefonu = ODISka v mobilu.

V naší mobilní aplikaci ODISapka nebo v mobilní aplikaci Moje DPO si snadno a rychle zřídíte ODISku v mobilu. Stačí nahrát Vaši fotografii, u žadatelů, kteří mají nárok na slevu, pak rovněž příslušné doklady, a vyčkat na kontrolu a potvrzení z naší strany.

ODISka v mobilu je zdarma: ušetříte tedy poplatek 130,- Kč za objednání klasické plastové ODISky.

ODISka v mobilu je propojena s e-shopem www.odiska.cz , resp. eshop.dpo.cz . Nákup kupónu a další operace tak můžete provádět buď přímo v mobilní aplikaci nebo na e-shopu.

Upozornění pro držitele stávajících čipových karet ODISka: ODISka v mobilu není kopií klasické plastové ODISky, kupón nelze převést z původní ODISky na ODISku v mobilu. Pokud máte kupón na klasické ODISce, musíte se nadále prokazovat touto plastovou kartou. Pro přechod z klasické ODISky na ODISku v mobilu doporučujeme nechat doběhnout platnost Vašeho kupónu na původní kartě a nový kupón si již zakoupit na ODISku v mobilu.

Pozor: v první etapě lze ODISku v mobilu využívat pouze u Dopravního podniku Ostrava. V příštím roce plánujeme rozšíření ODISky v mobilu na všechny dopravce ODIS.

Manuál pro ODISku v mobilu

Koordinátor ODIS ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), Ostravskou univerzitou (OSU) a Dopravním podnikem Ostrava (DPO) připravil pro studenty VŠB-TUO a OSU funkci vzdáleného automatizovaného ověřování nároku na studentské jízdné v MHD Ostrava a celém Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Nově tak již studenti VŠB-TUO a OSU nemusí dokládat nárok na studentské jízdné osobně v předprodejní kanceláři předložením potvrzení o studiu nebo průkazu ISIC. Nárok nyní mohou ověřit u jednotlivých nosičů dlouhodobých časových kupónů, po provedení zápisu studenta k prezenčnímu studiu v akademickém roce 2022/2023, těmito způsoby:

a) držitelé stávajících novějších čipových karet ODISka (šedých, vydávaných od března 2020)

Studentský profil lze zdarma prodloužit po přiložení ODISky na jízdenkovém automatu DPO. Samotný kupón pak lze zakoupit rovněž přímo na jízdenkovém automatu nebo na e-shopu www.odiska.cz nebo eshop.dpo.cz.

b) držitelé stávajících starších čipových karet ODISka (vydávaných jednotlivými dopravci do roku 2020)

Nejprve si musí držitel karty jednorázově nechat ověřit osobní údaje ODISky na prodejně DPO nebo Dopravním infocentru ODIS. To, zda jsou na kartě ověřené osobní údaje, zjistí držitel po přihlášení na e-shopu www.odiska.cz v detailních Informacích o kartě (u ověřené karty jsou vyplněny údaje jméno, příjmení a datum narození). U ověřené karty si lze prodloužit studentský profil a zakoupit kupón stejně, jako v předchozím bodě a).

c) žadatelé o nové čipové karty ODISka

Novou ODISku lze objednat na e-shopu www.odiska.cz nebo eshop.dpo.cz, dále pak na prodejně DPO nebo v Dopravním infocentru ODIS. V rámci procesu objednání ODISky na e-shopu nám, prosím, zašlete fotokopii osobního dokladu, abychom mohli ověřit Vaše osobní údaje. Poté, co student obdrží zhotovenou ODISku, může si prodloužit studentský profil a zakoupit kupón stejně, jako v bodě a).

d) uživatelé ODISky v mobilu – v mobilní aplikaci Moje DPO nebo ODISapka

V uplynulých dnech byla spuštěna žádaná novinka: nosič dlouhodobých časových kupónů v mobilním telefonu = ODISka v mobilu. ODISka v mobilu je zdarma: ušetříte tedy poplatek 130,- Kč za objednání klasické plastové ODISky. POZOR: v první etapě lze ODISku v mobilu vyžívat pouze u Dopravního podniku Ostrava. Studenti, kteří využívají i služeb jiných dopravců, musí nadále využívat klasickou plastovou ODISku. Rozšíření ODISky v mobilu na další dopravce je plánováno na rok 2023.

V mobilní aplikaci ODISapka nebo v mobilní aplikaci Moje DPO si snadno a rychle lze zřídit ODISku v mobilu. Stačí nahrát Vaši fotografii, osobní doklad a vyčkat na kontrolu a potvrzení.

ODISka v mobilu je propojena s e-shopem www.odiska.cz, resp. eshop.dpo.cz. Ověření profilu studenta VŠB-TUO nebo OSU provedete po přihlášení na e-shopu (stejným uživatelským jménem a heslem, jako máte v mobilní aplikaci). Samotný nákup kupónu pak můžete provést buď přímo v mobilní aplikaci nebo na e-shopu.

e) uživatelé využívající jako nosič kupónu bankovní platební kartu POZOR: tento nosič lze využít pouze u Dopravního podniku Ostrava. Studenti, kteří využívají i služeb jiných dopravců, musí nadále využívat klasickou plastovou ODISku. Ověření profilu studenta VŠB-TUO nebo OSU provedete po přihlášení na e-shopu www.odiska.cz, resp. eshop.dpo.cz, k účtu, na kterém máte přiřazenu bankovní platební kartu.

f) držitelé karet VŠB-TUO s aplikací ODISka

Karta VŠB-TUO s aplikací ODISka v sobě integruje běžné funkce dostupné na kartě VŠB se všemi funkcemi, kterými disponuje dopravní karta ODISka. Studentský profil lze zdarma prodloužit po přiložení ODISky na jízdenkovém automatu DPO. Samotný kupón pak lze zakoupit rovněž přímo na jízdenkovém automatu nebo na e-shopu www.odiska.cz nebo eshop.dpo.cz.

Samozřejmě zůstávají k dispozici i dosavadní způsoby zpoplatněného ověření nároku na studentský profil osobně na prodejnách DPO nebo na Dopravních infocentrech ODIS.

Zatím ji lze využít pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
help-bb221a6c-188d-4c9f-bbc3-66092125d77b-text
help-1ff294f0-0f0f-47a5-821c-eead6b760978-text

Od 24. 8. 2021 spouští Dopravní podnik Ostrava novou funkcionalitu na svých prodejních automatech: prodlužování studentských profilů na ODISkách.

Pro koho je služba určena:

a) pro studenty, držitele ODISek, kteří zároveň vlastní průkaz ISIC platný do prosince 2023

b) pro studenty VŠB, držitele speciálních ODISek VŠB, kteří jsou na VŠB zapsáni jako studenti denního (prezenčního) studia v akademickém roce 2022/2023

Jak to funguje:

a) držitelé ODISek VŠB: pokud je student VŠB zapsán do denního (prezenčního) studia v akademickém roce 2022/2023, může si bez dalšího prodloužit studentský profil na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu.

b) držitelé ostatních ODISek:

• student musí mít „ověřenou ODISku“. Ověřené jsou především nové (šedé) ODISky, které si držitelé vyzvedli na předprodejním místě.

• Informaci o tom, zda je ODISka ověřená, lze zjistit na E-shopu ODIS www.odiska.cz . V sekci „Přehled karet“ u konkrétní ODISky uživatel zvolí „Další“ a následně „Informace o kartě“.

• Zobrazí se informace, zda je karta ověřená.

• Pokud karta není ověřená, musí se uživatel dostavit na prodejnu DPO nebo Dopravní infocentrum ODIS s příslušnou kartou ODISka a osobním dokladem (občanský průkaz nebo cestovní pas) za účelem ověření totožnosti. Ověření provádějí pracovnice předprodejů v software MSKCM.

• Pokud je karta ověřená, lze na e-shopu do příslušného políčka v sekci „Informace o kartě“ zadat číslo průkazu ISIC. Osobní údaje na průkazu ISIC (jméno, příjmení, datum narození) musí souhlasit s osobními údaji na kartě ODISka.

• Následně lze studentský profil ZDARMA prodloužit na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu. Při prodlužování profilu se kontroluje, zda je průkaz ISIC platný do prosince 2023.

Jaké jsou výhody pro cestující - studenty:

- cestující nemusí stát ve frontách na předprodejním místě, které se zpravidla tvoří v nadcházejících dnech, počátkem školního roku,

- prodloužení profilu na automatu je ZDARMA (na předprodejním místě je zpoplatněno částkou 20,- Kč).

help-92b42336-a6cb-44c9-87d2-58222723e0f7-text