Questions and Answers

Automatizované platby slouží k opakovanému zakoupení vybraných dlouhodobých kupónů na nosičích ODISka (přenosná i nepřenosná), ODISka v mobilu a Bankovní platební karta.
Uživatel si může nastavit opakovanou platbu u těchto kupónů:
  • 7 dnů
  • 30 dnů
  • 90 dnů
  • 180 dnů

Nelze využít u těchto kupónů:
  • 5 měsíců
  • 12 měsíců
  • 365 dnů

Vlevo v sekci „Automatizovaná platba“ si můžete nastavit automatizované platby. Novou automatizovanou platbu nastavíte pomocí tlačítka +Nová automatizovaná platba. Po zadání požadovaných parametrů platnosti kupónu a požadovaného konečného data poslední automatizované platby uhradíte první kupón okamžitě bankovní platební kartou.
Platba Vám bude stržena z Vaší karty, kterou si při nastavení automatizované platby zadáte. Vaše platba bude stažena vždy pět dní před koncem platnosti aktuálně platného kupónu. Pokud se stažení nepodaří, bude proveden pokus o zaplacení následující den. Maximální počet pokusů bude 5 za sebou.
Vlevo v sekci „Automatizovaná platba“ je u každé aktivní automatizované platby možnost „Úprava nastavení plateb“, po kliknutí na ikonu tužky.
V případě změny bankovní platební karty je potřeba zrušit stávající automatizovanou platbu, která byla vedena k dané bankovní platební kartě a následně nastavit novou automatizovanou platbu.
Nově vydanou platební kartu musíte vždy změnit, a to i v případě, kdy má nová karta stejné číslo, jako karta původní.
Vlevo v sekci „Automatizovaná platba“ je u každé automatizované platby „Odstranit automatickou platbu“, po kliknutí na ikonu koše. Zrušení musíte provést nejpozději 6 dní před koncem platnosti aktuálního kupónu, aby nedošlo k nákupu kupónu na další období.
Vlevo v sekci „Automatizovaná platba“ je u každé aktivní automatizované platby možnost „Zobrazení historie plateb“, po kliknutí na první ikonu hodin se šipkou.
Nejprve musíte provést zrušení automatizované platby u původního nosiče a znovu zavést automatizovanou platbu k novému nosiči. Nelze převést automatizovanou platbu z jednoho nosiče na druhý.