Questions and Answers

Zájemce o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky má několik možnosti jejího pořízení:
 • prostřednictvím e-shopu ODISky bez přihlášení,
 • prostřednictvím e-shopu ODISky s přihlášením,
 • v kterékoli prodejně jízdních dokladů,
 • v kterékoli pokladní přepážce ČD v rámci ODIS s úhradou v hotovosti,
 • ve vozidlech Transdev Morava s.r.o., Z-Group bus a.s., ARRIVA autobusy a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a vlacích GW Train Regio a.s. s úhradou v hotovosti nebo z EP


K jedné ODISce lze pořídit maximálně čtyři platné nebo v budoucnu platné časové jízdenky současně (se shodným nebo překrývajícím se obdobím platnosti).
Platnost ODISky je minimálně 5 let od data výroby.
Obvyklá lhůta pro předání ODISky žadateli činí 14 dnů od zaplacení karty. Při expresní výrobě jsou to 3 pracovní dny (o expresní kartu lze požádat pouze osobně na prodejně DPO). Uvedená lhůta je pouze orientační.

Vydavatel je kdykoli po podání žádosti oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ODISky i pozdější den, než je den uvedený v žádosti.

ODISka může být žadateli předána i před stanoveným dnem převzetí ODISky. Poplatek za vyřízení ODISky ve standartní lhůtě je 130 Kč a za expresní výřízení 300 Kč.
ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem platným u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Lze ji využít dvěma základními způsoby:
a) jako nosič dlouhodobých časových jízdenek,
b) jako elektronickou peněženku.
Firemní účet lze založit při registraci a to zaškrtnutím políčka Zaregistrovat se jako firma a poté vyplněním potřebných údajů. Objednání ODISek následně provedete v sekci Objednat ODISku v levém bočním menu.
V případě ztráty či odcizení ODISky anebo z jiných důvodů na straně zákazníka lze aktivní ODISku zablokovat. Zablokování ODISky lze provést na e-shopu nebo na kontaktním místě. Po následném zhotovení nové ODISky lze na tuto převést dlouhodobou časovou jízdenku a zůstatek elektronické peněženky ze zablokované ODISky.
ODISku je možno pořídit dvěma způsoby:
 • Na kontaktních místech Vydavatele, která najdete na https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/kontakty/2/dopravni-infocentra.html
  V případě objednání ODISky na kontaktních místech musí žadatel uhradit poplatek za objednání ODISky dle aktuálního ceníku, vyplnit Žádost o vydání ODISky a předložit doklad totožnosti, aktuální fotografii průkazového formátu a případně doložit nárok na slevu dle Tarifu ODIS, pokud má žadatel na slevu nárok.
 • Na webových stránkách E-shopu ODIS: www.odiska.cz.

Poskytnutí slevy je vázáno na doložení Vašeho nároku na slevu. Ověření nároku na slevu může proběhnout dvěma způsoby:

a) osobně na kontaktním místě po předložení potřebných dokumentů,

b)online na eshopu v sekci Osobní údaje, po nahrání fotografie, osobních a slevových dokladů.

Doručení je možné dvěma způsoby:
 1. Převzetí na kontaktním místě
  Zákazník si může převzít zhotovenou ODISku na zvoleném kontaktním místě. V případě, kdy ověření nároku na zlevněný profil nebylo uskutečněno při podání Žádosti o vydání ODISky, je možné převzít zhotovenou ODISku pouze na kontaktním místě, současně s předložením potvrzení o nároku Žadatele na zlevněný profil dle Tarifu ODIS. Zákazník se při převzetí ODISky prokazuje osobním dokladem.
 2. Doručení poštou
  Zákazník, který si objednává ODISku s občanským profilem, anonymní ODISku nebo má svůj slevový profil již ověřený, si může nechat doručit ODISku i poštou na libovolnou adresu v rámci České republiky, a to pouze jako doporučené psaní. Cena doručení se řídí dle ceníku České pošty.
 1. ODISka je jediným univerzálním nosičem dlouhodobých časových jízdenek ODIS ODISka jako nosič dlouhodobých časových jízdenek ODIS je akceptována u všech dopravců zařazených do integrovaného systémů ODIS.
 2. ODISka v sobě integruje jízdenku i průkazku ODISka nahradila jak samotnou dlouhodobou papírovou časovou jízdenku, tak i slevový průkaz. Všechny informace jsou nahrány na ODISce.
 3. Mohu výhodněji cestovat S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká jednotlivého jízdného v regionálních autobusech a ve vlacích a ve vybraných městech při využití elektronické peněženky ODISky. Cestující může v případě využívání ODISky ušetřit také při přestupech.
 4. Nemusím se starat o peníze V případě využívání elektronické peněženky po jednorázovém vložení hotovosti na ODISku již dále hotovost cestující neřeší a využívá tu, kterou si vložil na ODISku.
 5. Při ztrátě nebo krádeži ODISky nepříjdu o dlouhodobou časovou jízdenku ani o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ODISky Cestující se nemusí obávat, že o svou dlouhodobou časovou jízdenku nebo o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ODISky přijde v případě ztráty nebo krádeže karty. Podmínkou je blokace karty ze strany cestujícího, přičemž karta je skutečně zablokována nejpozději do tří dnů od požadavku cestujícího.
 6. Jednotlivé jízdné mohu hradit z elektronické peněženky ODISky také v autobusech dopravce ARRIVA MORAVA a.s. na území jiných krajů.
Je potřeba, aby vydavatel zkontroloval technickou kvalitu fotografie. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní.
Pokud u nákupu na eshopu zvolíte úhradu platební kartou, je možné kupón koupit na tentýž den. Pokud ovšem zvolíte úhradu bankovním převodem, je možné koupit kupón platný až za 5 dní od zaplacení. Se zpětnou platností je možné koupit pouze studentské 5-ti měsíční (začínající buď 1.9. nebo 1.2.) a 12-ti měsíční (začínající 1.9.) jízdenky, a to nejpozději 2 měsíce od začátku daného období.
Při zakoupení dlouhodobé časové jízdenky nebo nabití EP přímo na předprodeji nebo ve vozidle je dlouhodobá časová jízdenka nahrána okamžitě do paměti karty. V případě, že je dlouhodobá časová jízdenka nebo EP zakoupena přes e-shop, je fyzicky nahrána na kartu:
 1. přiložením ODISky k samoobslužnému terminálu ve vozidlech DPO (nejdříve po 3 hodinách od zakoupení),
 2. přiložením ODISky k terminálu u řidiče ve vozidlech Transdev Morava, Z-Group bus , ARRIVA autobusy, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná nebo ČSAD Frýdek-Místek (nejdříve 24 hodin od zakoupení),
 3. přiložením ODISky k terminálu POP u průvodčího ve vlaku (nejdříve 24 hodin od zakoupení).
Po přihlášení (popř. registraci) kliknete v levém menu na záložku Registrovat kartu. Poté stačí vybrat účet, na který chcete danou ODISku přiřadit, a vyplnit její 18-ti místné číslo uvedené na přední straně karty.
Platnost ODISky je uvedena na její zadní straně. ODISka platí minimálně 5 let od data výroby.

Pro koho je služba určena:

- pro studenty, držitele ODISek, kteří zároveň vlastní průkaz ISIC platný pro aktuální akademický rok

Jak to funguje:

• Student musí mít „ověřenou ODISku“. Ověřené jsou především nové (šedé) ODISky, které si držitelé vyzvedli na předprodejním místě.

• Informaci o tom, zda je ODISka ověřená, lze zjistit na E-shopu ODIS www.odiska.cz . V sekci „Přehled karet“ u konkrétní ODISky uživatel zvolí „Další“ a následně „Informace o kartě“.

• Zobrazí se informace, zda je karta ověřená.

• Pokud karta není ověřená, musí se uživatel dostavit na prodejnu DPO nebo Dopravní infocentrum ODIS s příslušnou kartou ODISka a osobním dokladem (občanský průkaz nebo cestovní pas) za účelem ověření totožnosti.

• Pokud je karta ověřená, lze na e-shopu do příslušného políčka v sekci „Informace o kartě“ zadat číslo průkazu ISIC. Osobní údaje na průkazu ISIC (jméno, příjmení, datum narození) musí souhlasit s osobními údaji na kartě ODISka.

• Následně lze studentský profil ZDARMA prodloužit na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu. Při prodlužování profilu se kontroluje, zda je průkaz ISIC platný pro aktuální akademický rok.

Jaké jsou výhody pro cestující - studenty:

- cestující nemusí stát ve frontách na předprodejním místě, které se zpravidla tvoří počátkem školního roku,

- prodloužení profilu na automatu je ZDARMA (na předprodejním místě je zpoplatněno částkou 20,- Kč).

Pro koho je služba určena:

Pro studenty VŠB, držitele speciálních ODISek VŠB, kteří jsou na VŠB zapsáni jako studenti denního (prezenčního) studia v aktuálním akademickém roce

Jak to funguje:

Pokud je student VŠB zapsán do denního (prezenčního) studia v aktuálním akademickém roce, může si bez dalšího prodloužit studentský profil na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu.