Questions and Answers

help-ffbb1b29-60bf-44ea-a437-0ebe99111a65-text
help-7775cccf-1709-48df-afba-237b2e686c7f-text
help-f1200357-4ca5-4fda-9c2b-353945ee874c-text
help-e88e6598-f4cb-4f19-bb53-3f8d79447b65-text
help-b429ae29-8a3d-4746-b64a-4396b4733e65-text
help-fb541064-9522-4f8f-93b3-54a0b3c1ba1f-text
help-2b8c19e6-e513-4f3a-949b-5e2a2ae27cf2-text
help-7c32607c-30ac-4c4c-a235-631cc114469b-text
help-f782f8f0-f724-4993-9960-798fc36cf3bf-text
help-cb73fe80-ecd3-490f-a5ec-9c5191d9cefd-text
help-a69fc88e-104d-4f92-a94d-a063a19c13c3-text
help-9d9eb3cc-1548-4fa0-b4cf-a400da90eceb-text
help-3e0e5827-f5cf-45a7-bc34-f252d6f310bb-text
help-fe96b368-8ab5-4afe-b501-f6291d01b19a-text

Pro koho je služba určena:

- pro studenty, držitele ODISek, kteří zároveň vlastní průkaz ISIC platný pro aktuální akademický rok

Jak to funguje:

• Student musí mít „ověřenou ODISku“. Ověřené jsou především nové (šedé) ODISky, které si držitelé vyzvedli na předprodejním místě.

• Informaci o tom, zda je ODISka ověřená, lze zjistit na E-shopu ODIS www.odiska.cz . V sekci „Přehled karet“ u konkrétní ODISky uživatel zvolí „Další“ a následně „Informace o kartě“.

• Zobrazí se informace, zda je karta ověřená.

• Pokud karta není ověřená, musí se uživatel dostavit na prodejnu DPO nebo Dopravní infocentrum ODIS s příslušnou kartou ODISka a osobním dokladem (občanský průkaz nebo cestovní pas) za účelem ověření totožnosti.

• Pokud je karta ověřená, lze na e-shopu do příslušného políčka v sekci „Informace o kartě“ zadat číslo průkazu ISIC. Osobní údaje na průkazu ISIC (jméno, příjmení, datum narození) musí souhlasit s osobními údaji na kartě ODISka.

• Následně lze studentský profil ZDARMA prodloužit na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu. Při prodlužování profilu se kontroluje, zda je průkaz ISIC platný pro aktuální akademický rok.

Jaké jsou výhody pro cestující - studenty:

- cestující nemusí stát ve frontách na předprodejním místě, které se zpravidla tvoří počátkem školního roku,

- prodloužení profilu na automatu je ZDARMA (na předprodejním místě je zpoplatněno částkou 20,- Kč).

Pro koho je služba určena:

Pro studenty VŠB, držitele speciálních ODISek VŠB, kteří jsou na VŠB zapsáni jako studenti denního (prezenčního) studia v aktuálním akademickém roce

Jak to funguje:

Pokud je student VŠB zapsán do denního (prezenčního) studia v aktuálním akademickém roce, může si bez dalšího prodloužit studentský profil na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu.