Questions and Answers

Pro první změnu profilu je nutno se dostavit na prodejnu DPO a zde předložit dokumenty potřebné k ověření nároku na slevu. Pokud vlastníte platný studentský průkaz ISIC, bude možné v dalších letech prodlužovat slevový profil on-line na e-shopu www.odiska.cz.
Máte dvě možnosti: zaregistrovat se na e-shopu www.odiska.cz, přiřadit si zde svou bankovní platební kartu a poté si na ni koupit dlouhodobou časovou jízdenku. Nebo si můžete kartu zaregistrovat a dlouhodobou časovou jízdenku zakoupit na jedné z prodejen Dopravního podniku Ostrava.

Po přihlášení (popř. registraci) kliknete na tlačítko Přehled jízd u registrované Bankovní karty. K jednotlivým jízdám si můžete stáhnout daňový doklad.

Přehled jednotlivých jízd k Bankovní kartě je dostupný i bez přihlášení. Najdete jej v horním menu pod tlačítkem Přehled jízd, pak zvolíte Přehled a reklamace jízdného pro bankovní kartu a vyplníte do příslušné kolonky kód dopravní transakce.

Kód dopravní transakce je zobrazen ve výpisu z Vašeho bankovního účtu. Jedná se o 6-ti místný kód, který banky zobrazují u popisu dané transakce ve tvaru: KODIS.CZ *XXXXXX.

Zde lze také podat reklamaci na jednotlivé jízdenky zakoupené BPK a to zatržením jednotlivé jízdenky a kliknutím na tlačítko reklamovat.

Momentálně je toto možné pouze pro spoje provozované Dopravním podnikem Ostrava.
Kupón na bankovní kartu lze zakoupit s počátkem ve dni nákupu nebo v libovolném následujícím dni.
Pokud jste měl(a) Vaši bankovní kartu přiřazenu na e-shopu, lze ji na e-shopu zablokovat jako nosič pro dlouhodobé časové jízdenky.

Pozor:
toto zablokování je vztaženo pouze k dlouhodobým časovým jízdenkám. Pro celkové zablokování bankovní platební karty se musíte obrátit svou banku.
Veškeré úkony, včetně registrace platební karty a nákupu dlouhodobé časové jízdenky, je možné provést buď online na e-shopu www.odiska.cz, nebo na prodejně Dopravního podniku Ostrava.
Ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a ve vybraných vozidlech příměstských dopravců lze platit bankovní platební kartou za jednotlivé jízdné zakoupené u řidiče. U Dopravního podniku Ostrava lze bankovní platební kartu využít i jako nosič dlouhodobého časového jízdného.

Stačí novou bankovní kartu registrovat k účtu.

V případě, že k původní bankovní kartě byla vedena platná dlouhodobá časová jízdenka, tak je nutné nejen provést registraci nové bankovní karty k účtu, ale je důležité provést převod dlouhodobé časové jízdenky na novou kartu. Po přihlášení na e-shopu ODISka.cz klikneme u původní karty na tlačítko "Další" a poté na "Převést kupony". Ze seznamu vybereme kartu na kterou chceme provést převod a klikneme na tlačítko "Provést převod kuponu".

Pozor! Pokud nebude proveden převod dlouhodobé časové jízdenky na novou bankovní kartu a cestující se bude touto kartou prokazovat, tak bude považován za cestujícího bez platné dlouhodobé časové jízdenky.