Questions and Answers

Kreditní jízdenky lze použít pouze ve spojích provozovaných Dopravním podnikem Ostrava (DPO). Jednotlivé elektronické jízdenky je možné zakoupit obdobně, jako při použití jíných platebních prostředků, tedy pouhým přiložením Kreditní jízdenky ke žlutému terminálu ve vozidle.


U Kreditní jízdenky je používána denní optimalizace jízdného, podobně jako u jízd s bankovní platební kartou. Tzn., že při opakovaném nákupu elektronických jízdenek, jejichž hodnota přesáhne cenu 24hodinové jízdenky, se při následujících jízdách MHD v témže dni již další kredit neodečítá (nicméně povinnost přikládat jízdenku při každém nástupu do vozidla zůstává).


Na Kreditní jízdenku je možné (za poplatek 20 Kč, pouze na prodejnách DPO) nahrát zlevněný profil, např. pro dítě. U takto nastavené Kreditní jízdenky se pak při přiložení na terminál vždy automaticky odečte částka za zlevněné jízdné.

Kreditní jízdenku lze využívat pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava.
Kreditní jízdenka je jednoduchá, anonymní čipová karta, kterou lze použít pouze ve vozidlech DPO, primárně pro úhradu jednotlivého jízdného, a dále jako nosič 3denní jízdenky.

Kreditní jízdenku je možné opakovaně dobíjet finanční částkou a následně používat běžným způsobem, tedy přikládat k terminálům ve vozidlech, podobně jako bankovní platební kartu nebo ODISku a její elektronickou peněženku.
Kreditní jízdenku lze zakoupit v jízdenkomatech na vybraných zastávkách v Ostravě, v prodejnách jízdních dokladů DPO nebo u smluvních prodejců.
Po přihlášení (popř. registraci) kliknete v levém menu na záložku Registrovat kartu. Poté stačí vybrat účet, na který chcete danou Kreditní jízdenku přiřadit, a vyplnit 18-ti místné číslo Kreditní jízdenky uvedené na zadní straně a CVC číslo uvedené nad QR kódem jízdenky.
Po přihlášení (popř. registraci) kliknete na tlačítko Přehled jízd u registrované Kreditní jízdenky. K jednotlivým jízdám si můžete stáhnout daňový doklad. Přehled jednotlivých jízd ke Kreditní jízdence je dostupný i bez přihlášení, ale bez možnosti vygenerování daňového dokladu. Najdete jej v horním menu pod tlačítkem Přehled jízd u DPO, pak zvolíte Přehled jízdného pro Kreditní jízdenku u DPO a vyplníte do příslušné kolonky její číslo a CVC.