Questions and Answers

Ano, toto lze prostřednictvím tzv. rodičovského emailu. Během registrace je nutné zatrhnout možnost "Je mi méně než 15 let" a kromě emailu a hesla dítěte je potřeba zadat email rodiče či jiné oprávněné starší osoby. Na tento email rodiče přijde zpráva, kde rodič musí udělit souhlas pro registraci dítěte. Následně je možné registraci dítěte dokončit.

Koncem loňského roku byla na e-shop přidána nová funkcionalita, která umožňuje vzdáleně ověřit identitu a nárok na slevu, aniž by musel zákazník osobně navštívit předprodejní místo.

Funkcionalita spočívá v tom, že zákazník má možnost v sekci Osobní údaje nahrát kromě fotografie také osobní doklad. Akceptován je konkrétně občanský průkaz nebo cestovní pas, případně u dětí do 15 let i rodný list.

Studenti ve věku 18 – 26 let mohou také vyplnit číslo svého průkazu ISIC nebo nahrát celostátní žákovský (oranžový) průkaz.

U nahraných dokladů bude jednotlivě posuzováno, zda údaje na dokladu souhlasí s vyplněnými údaji na e-shopu a pokud budou údaje v pořádku, bude cestujícímu nastaven účet jako ověřený a rovněž bude nastaven odpovídající (slevový) profil.

O veškerých změnách ohledně schválení či zamítnutí bude zákazník informován prostřednictvím emailu.

Pro koho je novinka určena a k čemu lze funkcionalitu využít:

a) děti do 15 let: mohou si objednat z domova novou ODISku s profilem 1 (dítě 6-15) a navazujícím profilem (student 15-18), po nahrání rodného listu (příp. občanského průkazu nebo cestovního pasu),

b) děti a studenti od 15 do 18 let: mohou si objednat z domova novou ODISku s profilem (student 15-18), po nahrání občanského průkazu nebo cestovního pasu; nemusí předkládat potvrzení o studiu,

c) studenti od 18 do 26 let: mohou si objednat z domova kupón na bankovní kartu, po nahrání občanského průkazu nebo cestovního pasu + vyplnění čísla ISIC nebo nahrání kopie celostátního žákovského průkazu (studentský profil bude studentům nastaven vždy do 30.9. následujícího roku - po tomto datu musí student opětovně nahrát platný studentský průkaz),

d) občané starší 65 let: mohou si objednat z domova novou ODISku s profilem (osoba 65+) a navazujícím profilem (Senior nad 70 let), po nahrání občanského průkazu nebo cestovního pasu.

help-c1d01631-41e0-4f8c-8be6-de734c74cdff-text
help-4d0a9ad4-c70f-41bc-aae5-1209023b56df-text
help-db2d66c1-a9cb-4dec-8ac0-0b16c46ea2fc-text
help-aede9c2a-c687-42d8-9ce6-7d774ff11928-text
Pokud chcete mít nastaveny na svém účtu příslušné profily, je nutné nahrát osobní doklad, dle kterého vzdáleně ověříme Vaši identitu.
Z osobních dokladů akceptujeme občanský průkaz (nutný z obou stran), cestovní pas nebo rodný list (pouze u dětí do 15 let).
Doklad totožnosti nahrajete v záložce Osobní údaje, kde musíte rozkliknout možnost "Nahrát kopii dokladu totožnosti".
Doklad totožnosti je povinný pouze pro ověření nároku na slevu. Jestliže žádáte o profil Dospělý 15+, nemusíte doklad totožnosti nahrávat.
Jestliže Vám nejde nahrát osobní doklad, je to pravděpodobně z důvodu, že jste ještě k účtu nenahráli fotografii. Dle nahrané fotografie a zároveň osobního dokladu následně porovnáváme podobu.
Nebude. Po ověření a schválení osobních údajů dle nahraného dokladu totožnosti, bude tento doklad ze systému trvale odstraněn vždy o půlnoci daného dne a nebude tedy v žádné databázi uchováván.