Questions and Answers

help-0d878133-c525-4df7-ba21-703abea83de8-text
help-3fa35907-7c58-444f-8d6a-1b8d8bc34196-text
help-f731e987-a567-4710-8b0a-af8593258e8e-text
help-e5a06688-944a-4ea9-a4be-d233bca7eb08-text
help-765e02b5-6e27-4105-97e6-cfbd737b1255-text
Povinné osobní údaje (jméno, příjmení a datum narození) lze změnit buď osobně na kontaktním místě nebo v e-shopu po nahrání dokladu totožnosti (OP či cestovní pas), kdy Vám osobní údaje změníme vzdáleně dle daného nahraného dokladu. Nepovinné osobní údaje lze libovolně změnit na e-shopu v záložce Osobní údaje.