Jak a kde mohu platit jednotlivé jízdenky bankovní platební kartou?

V rámci Dopravního podniku Ostrava (DPO) je možné platit jednotlivé elektronické jízdenky pouhým přiložením BPK ke žlutému terminálu ve vozidle.

Na terminálech ve vozidlech DPO je také možné dokoupit jízdenku pro spolucestujícího, zavazadlo nebo psa.

Nově lze tyto výhody využít ve vybraných 5 vozidlech dopravce ČSAD Havířov, která budou primárně nasazována na linkách Ostrava – Havířov (č. 440, 441, 442).

Vozidla budou označena u vstupu logem Zaplať kartou – ušetříš!, informace o zapojení vozidel do režimu capping bude rovněž zobrazována cestujícím na LCD displejích v těchto vozidlech.

Systémy jsou navzájem kompatibilní, lze tedy využít např. zvýhodněný přestup mezi vozidly ČSAD Havířov a Dopravní podnik Ostrava

Zúčtování plateb jízdného je prováděno vždy jednou denně, přičemž jsou zúčtovávány veškeré jízdy provedené od 3:00 h prvního dne do 2:59 h dne následujícího. POZOR – odečty za jízdy z více dnů mohou být sečteny a staženy z bankovního účtu jednou částkou.

V případě, že ceny jednotlivých jízdenek zakoupených v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky, bude účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.

U ostatních dopravců lze ve vybraných vozidlech zaplatit BPK za jednotlivé jízdné u řidiče.