Karetní systémy Moravskoslezského a Zlínského kraje propojeny

Čipová karta ODISka se používá ve veřejné dopravě v rámci ODIS již od roku 2011. Lze na ni nahrát jak elektronické peníze, tak dlouhodobou časovou jízdenku, a to přes e-shop ODIS nebo na řadě různých prodejních míst.

Nyní lze ODISku pro úhradu jednotlivého jízdného používat i na regionálních autobusových linkách na území Zlínského kraje v rámci tamního integrovaného dopravního systému IDZK. Obdobně mohou držitelé zlínské karty ZETKA hradit jízdné na všech linkách veřejné dopravy v rámci ODIS.

Spolupráce obou karetních systémů byla zahájena již v roce 2015 schválením Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem, které mimo jiné obsahovalo i záměr propojit tehdy již existující karetní systém Moravskoslezského kraje ODISka s připravovaným systémem ve Zlínském kraji. V následujícím období byly podniknuty potřebné kroky vedoucí k zavedení karetního systému Zlínského kraje, který by byl kompatibilní se systémem v kraji Moravskoslezském. K realizaci došlo ale až počátkem roku 2021 v souvislosti se spuštěním integrovaného dopravního systému.

Oba organizátoři spolu při správě a rozvoji karetních systémů úzce spolupracují. Realizovaný projekt je ukázkovým příkladem spolupráce dvou sousedních krajů při zajišťování dopravní obslužnosti, jeho přínosem je především odstranění bariér při cestování veřejnou dopravou v příhraničních oblastech obou krajů.