ODISka

News

Connection of Ostrava bikesharing with the ODIS all-year ticket

The novelty of Ostrava bikesharing is the connection with the ODIS all-year ticket and means a total of 30 minutes of free cycling.

read more

NEW ODISKA CARD DESIGN

I have prepared a new ODISka transport card design for you

read more

ODISka v mobilu

Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava jsme spustili žádanou novinku – nosič dlouhodobých časových jízdenek ODIS v mobilním telefonu = ODISka v mobilu.

read more

Spuštění Městské karty Krnov na ODISce

Ve spolupráci s Městem Krnovem jsme v pondělí 14. listopadu zahájili zkušební provoz Městské karty Krnov. Funkcionalitu Městské karty Krnov lze zdarma aktivovat na libovolné čipové kartě ODISka.

read more

Prodlužování studentských profilů na ODISkách

Od 24. 8. 2021 spouští Dopravní podnik Ostrava novou funkcionalitu na svých prodejních automatech: prodlužování studentských profilů na ODISkách.

read more

Karetní systémy Moravskoslezského a Zlínského kraje propojeny

Čipová karta ODISka se používá ve veřejné dopravě v rámci ODIS již od roku 2011. Lze na ni nahrát jak elektronické peníze, tak dlouhodobou časovou jízdenku, a to přes e-shop ODIS nebo na řadě různých prodejních míst.

Nyní lze ODISku pro úhradu jednotlivého jízdného používat i na regionálních autobusových linkách na území Zlínského kraje v rámci tamního integrovaného dopravního systému IDZK. Obdobně mohou držitelé zlínské karty ZETKA hradit jízdné na všech linkách veřejné dopravy v rámci ODIS.

read more

Prodlužování studentských profilů studentů VŠB-TUO a Ostravské univerzity

Koordinátor ODIS ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), Ostravskou univerzitou (OSU) a Dopravním podnikem Ostrava (DPO) připravil pro studenty VŠB-TUO a OSU funkci vzdáleného automatizovaného ověřování nároku na studentské jízdné v MHD Ostrava a celém Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS.

read more

ODISka a In Karta Českých drah v jednom

Nová možnost se týká držitelů personifikovaných ODISek NG (tj. šedých karet vydaných po březnu 2020) a rovněž karet studentů a zaměstnanců VŠB-Technické univerzity v Ostravě obsahujících aplikaci ODISka. Na tyto ODISky lze nahrát tyto tarifní produkty Českých drah: aplikace IN-25, IN-50, IN-100, elektronická traťová jízdenka ČD, doplatek do 1. třídy, jednotlivé eTikety ČD a elektronický studentský průkaz pro prokazování nároku na zlevněné jízdné.

read more

Vzdálené ověřování identity

Koncem loňského roku byla na e-shop přidána nová funkcionalita, která umožňuje vzdáleně ověřit identitu a nárok na slevu, aniž by musel zákazník osobně navštívit předprodejní místo.

read more

Jak?