ODISka

News

Prodlužování studentských profilů na ODISkách

Od 24. 8. 2021 spouští Dopravní podnik Ostrava novou funkcionalitu na svých prodejních automatech: prodlužování studentských profilů na ODISkách.

read more

Karetní systémy Moravskoslezského a Zlínského kraje propojeny

Čipová karta ODISka se používá ve veřejné dopravě v rámci ODIS již od roku 2011. Lze na ni nahrát jak elektronické peníze, tak dlouhodobou časovou jízdenku, a to přes e-shop ODIS nebo na řadě různých prodejních míst.

Nyní lze ODISku pro úhradu jednotlivého jízdného používat i na regionálních autobusových linkách na území Zlínského kraje v rámci tamního integrovaného dopravního systému IDZK. Obdobně mohou držitelé zlínské karty ZETKA hradit jízdné na všech linkách veřejné dopravy v rámci ODIS.

read more

ODISka a In Karta Českých drah v jednom

Nová možnost se týká držitelů personifikovaných ODISek NG (tj. šedých karet vydaných po březnu 2020) a rovněž karet studentů a zaměstnanců VŠB-Technické univerzity v Ostravě obsahujících aplikaci ODISka. Na tyto ODISky lze nahrát tyto tarifní produkty Českých drah: aplikace IN-25, IN-50, IN-100, elektronická traťová jízdenka ČD, doplatek do 1. třídy, jednotlivé eTikety ČD a elektronický studentský průkaz pro prokazování nároku na zlevněné jízdné.

read more

Změny na linkách ODIS od 29. 8. 2021

Vážení cestující, v neděli 29. 8. 2021 vstu­pují v platnost změny v jízdních řádech. Přehled změn na linkách ODIS od 29. 8. 2021 Aktuální jízdní řády linek naleznete na www.kodis.cz

read more

Jak?